Śladami Ani...

              31. Rocznica śmierci Ani - 25.08.2013 r.

                Cmentarz Ewangelicko-Reformowany w Warszawie

   31 lat temu, około północy, zmarła Anna German, dla wielu po prostu Ania.
Była pogodzona ze swoim losem, wiedziała, że musi odejść...
   Przez krótkie 46 lat swojego życia była dobrym, szlachetnym i wrażliwym Człowiekiem z solidnym kręgosłupem moralnym. Nauczyła nas doceniać i dostrzegać     w ludziach to, co dobre. Pokazała nam jak żyć w zgodzie ze sobą, jak mierzyć się z trudnościami losu i jak czerpać radość nawet z tych najmniejszych rzeczy. Sprawiła,   że mocniej odczuwamy piękno przyrody, dźwięków i słów...
Uczcijmy więc Jej pamięć w tym szczególnym dniu - może wizytą przy grobie, może wysłuchaniem w ciszy i skupieniu którejś piosenki, spacerem pośród drzew, szklanką ciepłego mleka, tak jak lubiła Ania, a może zwyczajnym uśmiechem do osoby obok. Zasłużyła na to...
   Teraz na pewno uśmiecha się do nas wszystkich. Może nawet śpiewa nam którąś ze swoich nowych piosenek? :)

Galeria mediów