Śladami Ani... 

       Chrzest święty Ani (23.05.1982 r.) - udzielił go pastor Konstanty Bulli

    Późną wiosną 1982 r. Ania, będąc już bardzo słaba, poprosiła, żeby przynieść Jej Biblię babci (była napisana w języku niemieckim). Po dwóch tygodniach czytania i rozmyślania powiedziała mężowi, że otrzymała znak od Boga i chce zostać ochrzczona chrztem biblijnym poprzez zanurzenie. To wtedy zdecydowała się na powrót do Kościoła swojej młodości i swojej babci     - Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.                                                                                .

   Stan zdrowia Ani był już bardzo ciężki, dlatego obrządek odbył się w domu Państwa Tucholskich (na Starym Żoliborzu w Warszawie).
23 maja 1982 r. przybył tam pastor Konstanty Bulli w asyscie pastora Włodzimierza Pilcha (duszpasterza zboru Warszawa-Centrum) oraz , jak podają niektóre źródła, Zdzisława Kota (starszego zboru Warszawa-Centrum).
Poprzez pełne zanurzenie w wodzie (w tym wypadku w wannie) Ania przyjęła chrzest święty. Osobą, która go udzieliła był pastor Konstanty Bulli.

    Pastor Konstanty Bulli urodził się w 1906 r. Był rektorem seminarium duchownego w Podkowie Leśnej. Napisał także kilka książek i publikacji, m.in. "Księga Daniela" (1966 r.), "Drogowskaz życia" (1985 r.), W poszukiwaniu zagubionej drogi (1988 r.).
Zmarł 2.03.1994 r. Jego grób znajduje się bardzo blisko grobu Ani, Jej mamy i babci - na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie.


    W jednym z wywiadów, Pan Zbigniew powiedział, że "Ania bardzo poważnie traktowała sprawy wiary. Ostatni raz zaśpiewała, zresztą wstrząsająco "Ojcze nasz". Powiedziała wtedy, że jeśli wyzdrowieje, to już nie będzie śpiewała na estradzie, ale tylko w kościele dla Pana Boga". 
    Gdy Ania nie mogła już wychodzić z domu, sama komponowała muzykę do Psalmów. Miałam okazję posłuchać jednego takiego nagrania. Niesamowite emocje, niezapomniane wrażenia...


Kilka słów o chrzcie świętym wg obrządka Kościeła Adwentystów Dnia Siódmego:

Zbigniew Makarewicz, duchowny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego: "Aby przystąpić do ceremonii chrztu w kościele Adwentystów Dnia Siódmego, należy być już na tyle dojrzałym, by móc samodzielnie podjąć taką decyzję. Dlatego chrzcimy dorosłe osoby. Chodzi o to, by w pełni rozumieć nauki związane z wiarą. Nie mamy rodziców chrzestnych, ceremonia polega na pełnym zanurzeniu w wodzie sprawowanym w imię Trójcy Świętej".


Kilka słów o Kościele Adwentystów Dnia Siódmego:

Jak możemy przeczytać na stronie www.adwent.pl: "Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest Kościołem chrześcijańskim, wywodzącym się z grona denominacji protestanckich, będących wynikiem przebudzenia adwentowego, jakie miało miejsce w pierwszej połowie XIX wieku na terenie Ameryki Północnej (USA), które w 1888 roku dotarło także na ziemie polskie (Wołyń). W swojej nauce kładzie szczególny nacisk na                                                                                            - wiarę, która jest Bożym darem dla człowieka,                                                                                   - Pismo Święte, Biblię, jako jedyny autorytet w sprawach tejże wiary,                                               - podkreśla naukę o stworzeniu świata według opisu biblijnego (odrzuca np. ewolucję),                   - świętuje chrześcijańską sobotę, jako siódmy dzień tygodnia, zgodnie z przykazaniem Bożym,        - chrzci dorosłych, którzy pragną połączyć swe życie z Bogiem, przyjmując Jezusa Chrystusa za swego Zbawiciela i Jego przebaczenie, dostępne dzięki ofierze na Golgocie,                                     - oczekuje powrotu Jezusa, jako kulminacyjnego wydarzenia bliskiej już przyszłości, zgodnie z biblijnymi proroctwami".